ülkemizdeki tüm çocuklar
ve aileleri trafik konusunda
bilinçli birer bireye dönüşüyor.

Trafik dedektifleri projesi
sayesinde yepyeni bir gelecek
inşa ediliyor.

detaylar Başvuru

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir. Bu çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için de tarafların eşgüdüm içerisinde hareket etmeleri gerekmektedir.

Trafik sorunu, hiçbir kurumun tek başına çözebileceği bir sorun değildir. Ancak her birim ve kurumun aynı zamanda diğer kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışması durumunda, karayolu güvenliğini sağlamada başarıdan söz edilebilir.

İnsanın en kutsal hakkı ‘’yaşam hakkı’’dır. Dünya’da ve ülkemizde bu kutsal hakkı tehdit eden en önemli faktörlerden biriside trafik kazalarıdır.

Trafik kazası istatistiklerinin AB ortalamasının üstünde olduğu ülkemizde ‘’ güvenli trafik kültürü’’ nün yeteri kadar benimsenemediği, kuralların yeterince bilinmediği ve kurallara uymada problem yaşandığı, trafikte saygı ve nezakete istenilen ölçüde ulaşılmadığı görülmektedir.

Sonuç olarak; trafiği bilmeyen sürücü, yolcu ve yayanın yaşam şansıda azalmaktadır. Çözüm tek kelime ile ‘’Eğitim’’ dir ve geniş kitlelere yayılmalıdır.

İşte bu amaçla; Trafik Dedektifleri projesi; ülkemizin kanayan yarası olan trafik kazalarının azaltılması için ülke genelinde başlatılmış bir seferberlik ilanıdır.

30 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen ve 2020 yılına kadar ülkemizde trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 oranında azaltılmasını hedefleyen “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı”, trafik sorununu çözmek adına atılmış önemli bir adımdır. Eylem Planı kapsamında oluşturulan “Trafik Dedektifleri Projesi” (Çocuklar İçin Trafik Eğitimi), ülke genelinde kamu kurumlarınca yapılan çalışmalara destek olacak şekilde, trafik güvenliği alanında, 3-17 yaş arasındaki çocuklarda farkındalık oluşturmaya ve geleceğe trafik bilinci yüksek gençler armağan etmeye yönelik faaliyetler yürütülmesini hedeflemektedir. Bu site, Trafik Dedektifleri Projesi'nin gerekliliğini, yapılanmasını ve yürüteceği faaliyetleri içeren bir strateji belgesi olarak hazırlanmıştır.

Dünyada her yıl trafik kazaları sonucunda yaklaşık 1,3 milyon kişi hayatını kaybetmekte, 50 milyondan fazla kişi de yaralanmaktadır. Karayollarında saatte 150 kişi yaşamını yitirmektedir. Dünya genelinde sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolar olan trafik kazaları, ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yaklaşık %1-2'sini alıp götürmektedir. Bu tablodan en çok gelişmekte olan ülkeler etkilenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler bir yandan ekonomik olarak güçlenmeye çalışırken, diğer taraftan bu ülkelerin kalkınmaya ayıracakları kısıtlı bütçelerinin önemli bir bölümünü, hızla yükselen ulaşım hareketliliğine bağlı olarak artan trafik kazaları kayıpları alıp götürmektedir.

Türkiye, bu mağduriyeti en üst düzeyde yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde her yıl kaza yerinde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetmekte, 250 binden fazla kişi ise yaralanmaktadır. Son 30 yılda trafik kazalarında yaklaşık 160 bin kişi kaza yerinde yaşamını yitirmiştir.

Trafik kazalarının maliyetinin yıllık yaklaşık 22 milyar TL olduğu ülkemizde, nüfus ve araç sayısı paralelinde artan ulaşım yoğunluğuna bağlı olarak da kaza riski her geçen gün daha da artmaktadır.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü),
 • Milli Eğitim Bakanlığı,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı,
 • Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği (PEKAY),
 • Türkiye’de yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine Trafik Dedektifleri Projesi ile bir yenisini ekleyen OPET’in katkılarıyla yürütülecektir. Doğup büyüdüğü topraklara fayda sunmayı en önemli görevlerinden biri sayan OPET, sosyal sorumluluğa odaklanmayı bir kurum kültürü olarak benimsemiş ve kuruluşundan bugüne birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır. Toplumsal temel sorunların çözümüne yönelik, sürdürülebilir ve sonuç odaklı projeler yaratan OPET, Trafik Dedektifleri Projesi ile ülkemizin önemli bir sorununun daha çözümünde görev alarak , projenin gelişimine katkı sağlayacaktır.
 • Ülkemiz trafiğinin bir an önce huzurlu, tehlikesiz, yaşamların gereksiz yere kaybedilmediği çağdaş bir düzeye gelmesi.
 • Trafiği paylaşan tüm bireylerin, gerekli bilgileri tam ve doğru öğrenerek sağduyu, saygı, hoşgörü ve gerektiğinde beceri ile uygulanabilmeleri.

Trafik Dedektifleri Projesi (Çocuklar İçin Trafik Eğitimi) ile 3 yıl içerisinde, 3-17 yaş arası 1.500.000 çocuğa ulaşarak aşağıda belirtilen 9 ana konuda bilinçlenmelerini sağlamak ve bu sayede trafik kazalarının engellenmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

 • Trafik işaret ve levhaları
 • Emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri
 • Yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı
 • Güvenli bisiklet kullanımı
 • Yaya güvenliği
 • Görünürlük
 • Araçta güvenli yolculuk
 • Karşıdan karşıya geçme
 • Güvenli oyun alanları

Bunlar dışında proje kapsamında;

 • Trafik güvenliğinde toplumsal duyarlılığın artırılması,
 • Trafik denetimlerinin gerekliliği konusunda kamuoyu algısının güçlendirilmesi,
 • Trafik kuralları konusunda toplumda farkındalık oluşturulması yoluyla trafik kurallarına uyumda mevcut algıda değişikliğin sağlanması,
 • Trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülke haline gelinmesi hedeflenmektedir.
 • Dünyada her yıl trafik kazaları sonucunda yaklaşık 1,3 milyon kişi hayatını kaybetmekte, 50 milyondan fazla kişi de yaralanmaktadır. Karayollarında saatte 150 kişi yaşamını yitirmektedir. Dünya genelinde sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolar olan trafik kazaları, ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yaklaşık %1-2'sini alıp götürmektedir. Bu tablodan en çok gelişmekte olan ülkeler etkilenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler bir yandan ekonomik olarak güçlenmeye çalışırken, diğer taraftan bu ülkelerin kalkınmaya ayıracakları kısıtlı bütçelerinin önemli bir bölümünü, hızla yükselen ulaşım hareketliliğine bağlı olarak artan trafik kazaları kayıpları alıp götürmektedir.
 • Türkiye, bu mağduriyeti en üst düzeyde yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde her yıl kaza yerinde yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetmekte, 250 binden fazla kişi ise yaralanmaktadır. Son 30 yılda trafik kazalarında yaklaşık 160 bin kişi kaza yerinde yaşamını yitirmiştir.
 • Trafik kazalarının maliyetinin yıllık yaklaşık 22 milyar TL olduğu ülkemizde, nüfus ve araç sayısı paralelinde artan ulaşım yoğunluğuna bağlı olarak da kaza riski her geçen gün daha da artmaktadır.
 • Trafik güvenliğinin sağlanmasında kamu kurumlarınca yürütülen faaliyetlerin etkinliğinin artırılması için sivil katılım hayati öneme sahiptir. Trafik kazasında yakınlarını kaybedenler, yaralanarak sakat kalanlar ve bunların yakınları olarak ifade edilen kaza mağdurlarının yanı sıra ulaşım sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kuruluşlar, dernekler, medya ve toplumun diğer kesimlerinin trafik güvenliğine yönelik politikaların belirlenmesine katılımı ve uygulanması sürecindeki destekleri, ülkemizin kanayan yarası olan trafik kazalarının ve kayıplarının önlenmesine katkı sağlayacaktır.

 • Trafik güvenliğinde farkındalık oluşturulması ve kamusal duyarlılığı artırmaya yönelik olarak bilgilendirme faaliyetleri ve kampanyaların yürütülmesi,
 • Gençlerin trafik konusunda bilinçlenmesi için yürütülecek kampanyalarda kullanılmak üzere afiş, broşür, spot film, eğitim filmleri vb. materyallerin üretilmesi ve dağıtılması,
 • Projenin tanıtımı, bilgilendirme ve eğitim amaçlı internet sitesinin kurulması

Trafik Dedektifleri ile ilgili eğitim dokümanı için tıklayınız

Kapat